Ông Wesley Tan Wee Eng
Executive Director
TWE Technology Services

XEM THÊM
Ông Jim Ellis
CEO
Jim Ellis PRISM IT Services (Vietnam) Co., Ltd.

XEM THÊM
Ông Happer James Edward
Country General Manager
Happer James Edward r Microsoft Vietnam

XEM THÊM
Ông John Shirley Edward
Co-CEO
GAPIT Communications

XEM THÊM
Trang đầu 1 Trang cuối

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app