Ông Nguyễn Hùng Cường
Tổng giám đốc
Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam

XEM THÊM
Ông Nguyen Viet Chien
Director of IT & Statistics Center
Nguyen Viet Chien Ministry of Agriculture & Rural Development

XEM THÊM
Ông Nguyen Kien Cuong
Chairman
Nguyen Kien Cuong IDC Group

XEM THÊM
Ông Hoang Minh Chau
Vice General Director, Director
Hoang Minh Chau Vice General Director, Director FPT Corporation - HCMC Branch

XEM THÊM
Ông Do Duc Cuong
Director of IT Center
Do Duc Cuong Ministry of Home Affairs

XEM THÊM
Ông Dao Duy Chu
Former Vice Chairman
Dao Duy Chu Former Vice Chairman VCCI

XEM THÊM
Ông Chu Viet Cuong
Chief Operating Officer
Chu Viet Cuong SOVICO Holdings

XEM THÊM
Ông Thai Tuan Chi
CEO & Chairman
Thai Tuan Textile & Garment Corporation

XEM THÊM
Ông Nguyen Trung Chinh
Vice Chairman, CEO, Co-Founder
CMC Group

XEM THÊM
Ông Nguyen Hong Chuong
General Director
Indochina Professional Training Corporation

XEM THÊM
Ông Nguyen Huu Chinh
IT Director General
IT Director General

XEM THÊM
Ông Ngo Minh Chau
Former Director
Information Technology Centre, The National Assembly Office of Vietnam
Người nhận giải thưởng CIO 2007

XEM THÊM
Trang đầu 1 Trang cuối

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app