Ông Ta Quang Tien
Vice Chairman
Ta Quang Tien Vietnam Information Security Association
Người nhận giải thưởng CIO 2005

XEM THÊM
Ms Sarah E Kemp
Commercial Counselor
Embassy of The United States of America

XEM THÊM
Ms Lori Solberg
CEO
Lori Solberg Dynamo Risk Defense (DRD)

XEM THÊM
Ông Phan Ngoc Tho
Vice Chairman
Phan Ngoc Tho Thua Thien Hue Provincial People's Committee
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Phan Minh Tan
Director
Phan Minh Tan HCMC Department of Science & Technology

XEM THÊM
Ông Pham Viet Trung
Director
Pham Viet Trung Vietnam Information Safety Lab

XEM THÊM
Ông Pham Van Thuan
Former Director General of Department of Informatics and Financial Statistics
Pham Van Thuan Ministry of Finance
Người nhận giải thưởng CIO 2005

XEM THÊM
Ông Pham Quan
General Director
Pham Quan IF Information & Communication Systems

XEM THÊM
Ông Pham Kien Thiet
Director of IT Center
Pham Kien Thiet Ministry of Foreign Affairs

XEM THÊM
Ông O Tuan Viet
Director
O Tuan Viet Sun Ivy & Nse Inc.

XEM THÊM
Ông Nguyen Xuan Dong
Director of IT Center Office
Nguyen Xuan Dong of the State Audit of Vietnam

XEM THÊM
Ông Nguyen Viet Chien
Director of IT & Statistics Center
Nguyen Viet Chien Ministry of Agriculture & Rural Development

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app