Ông Cao Ba Thuy
IT Manager
HABUBANK
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Bui Thanh Tung
Director
Department of Science & Technology of Hai phong City

XEM THÊM
Ông Bui Dinh Truong
Country Manager Vietnam Representative Office
Dell Asia Pacific SDN

XEM THÊM
Ms Bo Ngoc Thu
Director
Dong Nai Province Department of Investment & Technology

XEM THÊM
Ông Vu Minh Tuan
President & CEO
ADG Corporation

XEM THÊM
Ông Vo Viet Trung
Deputy General Director
Ocean Bank

XEM THÊM
Ông Vu Quoc Thanh
General Director
Misoft

XEM THÊM
Ông Vo Do Thang
Director
Athena

XEM THÊM
Ông Tran Qui Thanh
General Director
TAN HIEP PHAT BEVERAGE GROUP

XEM THÊM
Ông Tran Anh Tuan
General Director
Sao Bac Dau Technologies Corporation

XEM THÊM
Ông Tong Viet Trung
Deputy General Director
Viettel Corporation
Người nhận giải thưởng CIO 2008

XEM THÊM
Ông Pham Quang Trung
Deputy Director of IT and Statistic
The supreme people's court of investigation

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app