Ông Doan Thanh Tung
Director of Department of Informatic Technology
Doan Thanh Tung State Securities Commission

XEM THÊM
Ông Do Xuan Tho
Former Chairman
Do Xuan Tho Vietnam Association for Information Processing

XEM THÊM
Ông Do Trung Ta
Vice Head
Do Trung Ta National Steering Committee on ICT

XEM THÊM
Ông Do Thanh
Director
Do Thanh Thanh Hoa Department of Information & Communications

XEM THÊM
Ông Dinh Xuan Tung
Former Director of IT Center
Dinh Xuan Tung An Binh Bank

XEM THÊM
Ông Dinh Quyet Thang
Country Manager
Dinh Quyet Thang Diebold Vietnam

XEM THÊM
Ông Derrick Tan
Managing Partner
Derrick Tan Managing Partner CEO-CIO Executive Council

XEM THÊM
Prof., Dr Dao Trong Thi
Head
Dao Trong Thi IT Steering Committee of Central Party

XEM THÊM
Ông Dao Minh Tuan
Deputy General Director cum Director of IT Center
Dao Minh Tuan Vietcombank
Người nhận giải thưởng CIO 2006

XEM THÊM
Ông Dao Duy Bang Trinh
Vice Chairman, CEO
Dao Duy Bang Trinh Delta Group Holdings

XEM THÊM
Ông Dang The Tai
General Manager
Dang The Tai General Manager CSI CORP - HCMC Branch

XEM THÊM
Ông Cao Cu Tu
IT Director
General Ethnic Minorities Committee

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app