Ông Phan Ngoc Tho
Vice Chairman
Phan Ngoc Tho Thua Thien Hue Provincial People's Committee
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Phan Minh Tan
Director
Phan Minh Tan HCMC Department of Science & Technology

XEM THÊM
Ông Pham Viet Trung
Director
Pham Viet Trung Vietnam Information Safety Lab

XEM THÊM
Ông Pham Van Thuan
Former Director General of Department of Informatics and Financial Statistics
Pham Van Thuan Ministry of Finance
Người nhận giải thưởng CIO 2005

XEM THÊM
Ông Pham Kien Thiet
Director of IT Center
Pham Kien Thiet Ministry of Foreign Affairs

XEM THÊM
Ông Nguyen Toan Thang
Vice Governor
Nguyen Toan Thang The State Bank of Vietnam

XEM THÊM
Ông Nguyen Phan Tuan
Director
Nguyen Phan Tuan Newage

XEM THÊM
Ông Nguyen Manh Tien
Vice Chairman
Nguyen Manh Tien Tay Ninh People's Committee

XEM THÊM
Ông Nguyen Duc Trong
Chief of Office, Deputy Head of Steering Committee on Information Technology
Nguyen Duc Trong Provincial Party Committee of Ba Ria Vung Tau Province
Người nhận giải thưởng CIO 2009

XEM THÊM
Ông Nguyen Duc Toan
Chief Representative
Nguyen Duc Toan EMC Computer Systems (SA) Pte Ltd Rep Office

XEM THÊM
Ông Ngo Duc Thang
Ambassador to Thailand
Ngo Duc Thang Ministry of Foreign Affairs

XEM THÊM
Ông Mai Liem Truc
Former Vice Minister
Mai Liem Truc Ministry of Posts and Telecommunications

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app