Ông Le Son Hai
Director General
Le Son Hai Department of Planing and Finance The Committee For Ethnic Minorities

XEM THÊM
Ông Le Quang Duc
IT Director General
Le Quang Duc IT Director General Ministry of Defence

XEM THÊM
Ông Le Ngoc Duc
Director
Le Ngoc Duc Vietnam Data Communications Company
Người nhận giải thưởng CIO 2009

XEM THÊM
Ông Le Nam Thang
Vice Minister
Le Nam Thang Ministry of Information & Communications

XEM THÊM
Ông Le Manh Hung
Director of IT Department
Le Manh Hung of the Bank State Bank of Vietnam

XEM THÊM
Ms Le Hong Hai
Deputy General Director
Le Hong Hai , General Department of Taxation Ministry of Finance

XEM THÊM
Ông Le Hoang Hai
Director of Information Technology Centre
Le Hoang Hai Director, Information Technology Centre The National Assembly Office of Vietnam

XEM THÊM
Ông Lao Saroeun
General Director
Lao Saroeun Telecom Cambodia
Người nhận giải thưởng CIO 2010

XEM THÊM
Ông Lam Quang Tung
Director
Lam Quang Tung Mekong Media

XEM THÊM
Ông Khammouane Xomsihapanya
General Director
Khammouane Xomsihapanya Enterprise of Telecommunications Laos
Người nhận giải thưởng CIO 2009

XEM THÊM
Ông Jim Ellis
CEO
Jim Ellis PRISM IT Services (Vietnam) Co., Ltd.

XEM THÊM
Ông Jean Paul Tschumi
General Director
Jean Paul Tschumi ELCA Information Technology

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app