Ông Pham Van Thuan
Former Director General of Department of Informatics and Financial Statistics
Pham Van Thuan Ministry of Finance
Người nhận giải thưởng CIO 2005

XEM THÊM
Ông Pham Quan
General Director
Pham Quan IF Information & Communication Systems

XEM THÊM
Ông Pham Kien Thiet
Director of IT Center
Pham Kien Thiet Ministry of Foreign Affairs

XEM THÊM
Ông O Tuan Viet
Director
O Tuan Viet Sun Ivy & Nse Inc.

XEM THÊM
Ông Nguyen Xuan Dong
Director of IT Center Office
Nguyen Xuan Dong of the State Audit of Vietnam

XEM THÊM
Ông Nguyen Viet Chien
Director of IT & Statistics Center
Nguyen Viet Chien Ministry of Agriculture & Rural Development

XEM THÊM
Ông Nguyen Van Dan
Former Director
Nguyen Van Dan Vinaconex IPC

XEM THÊM
Ông Nguyen Tuan Minh
General Director
Nguyen Tuan Minh Tan Hong Ha Group

XEM THÊM
Ông Nguyen Trong Khang
Chairman
MK Group

XEM THÊM
Ông Nguyen Toan Thang
Vice Governor
Nguyen Toan Thang The State Bank of Vietnam

XEM THÊM
Ms Nguyen Thi Kieu Quyen
Managing Director
Nguyen Thi Kieu Quyen Embanya Vietnam

XEM THÊM
Ms Nguyen Thi Hong
Vice Chairwoman
Nguyen Thi Hong n HCMC People's Committee

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập
banner app