Ông Tran Van Vinh
Chairman
Tran Van Vinh Dong Nai Province People's Committee

XEM THÊM
Ông Tran The Nam
General Director
Tran The Nam of Asia Informatics JSC (AICT)
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Tran Minh Tien
Vice Head
Tran Minh Tien IT Steering Committee of Central Party

XEM THÊM
Ông Tran Ma Thong
Deputy Director
Tran Ma Thong Hochminh City Customs Department
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Tran Duc Lai
Vice Minister
Tran Duc Lai Ministry of Information & Communications

XEM THÊM
Ông Thai Vinh Lieu
Deputy Standing Secretary, Head of IT Steering Committee
Thai Vinh Lieu Quang Tri Provincial Party Committee
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Ta Quang Tien
Vice Chairman
Ta Quang Tien Vietnam Information Security Association
Người nhận giải thưởng CIO 2005

XEM THÊM
Ms Sarah E Kemp
Commercial Counselor
Embassy of The United States of America

XEM THÊM
Ms Lori Solberg
CEO
Lori Solberg Dynamo Risk Defense (DRD)

XEM THÊM
Ông Phan Ngoc Tho
Vice Chairman
Phan Ngoc Tho Thua Thien Hue Provincial People's Committee
Người nhận giải thưởng CIO 2011

XEM THÊM
Ông Phan Minh Tan
Director
Phan Minh Tan HCMC Department of Science & Technology

XEM THÊM
Ông Pham Viet Trung
Director
Pham Viet Trung Vietnam Information Safety Lab

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập
banner app