Ông Luong Van Tu
Former Vice Minister
Luong Van Tu Ministry of Trade

XEM THÊM
Ông Le Xuan Vu
Head of Strategy & Corporate Development
Le Xuan Lan
Người nhận giải thưởng CIO 2008

XEM THÊM
Ông Le Xuan Lan
President of NIICS
Le Xuan Lan Ministry of Information & Communications

XEM THÊM
Ông Le Van Nang
Director of IT Center
Le Van Nang State Records Management and Archives Department of Vietnam

XEM THÊM
Ông Le Van Hai
Le Van Hai Chief Representative
Sungard System Access Vietnam

XEM THÊM
Ông Le Van Bich
Director
Le Van Bich Department of Information & Communications of Long An Province
Người nhận giải thưởng CIO 2009

XEM THÊM
Ông Le Son Hai
Director General
Le Son Hai Department of Planing and Finance The Committee For Ethnic Minorities

XEM THÊM
Ông Le Quang Duc
IT Director General
Le Quang Duc IT Director General Ministry of Defence

XEM THÊM
Ông Le Ngoc Duc
Director
Le Ngoc Duc Vietnam Data Communications Company
Người nhận giải thưởng CIO 2009

XEM THÊM
Ông Le Nam Thang
Vice Minister
Le Nam Thang Ministry of Information & Communications

XEM THÊM
Ông Le Manh Hung
Director of IT Department
Le Manh Hung of the Bank State Bank of Vietnam

XEM THÊM
Ms Le Hong Hai
Deputy General Director
Le Hong Hai , General Department of Taxation Ministry of Finance

XEM THÊM

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập
banner app