Kết nối

Tham gia một mạng lưới uy tín cộng đồng CXO và trao đổi kinh nghiệm từ C-mức tại địa phương và trên toàn cầu
Tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ, các cuộc họp đặc biệt hàng tháng để mở rộng mạng giữa các thành viên
Có sự hỗ trợ chuyên nghiệp thông qua các hoạt động và chương trình đào tạo của Câu lạc bộ
Có một thẻ thành viên để hưởng các lợi ích ưu đãi khác nhau như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, vv
Có cơ hội đề cử giám đốc điều hành, và các CIO cho CEO & CIO hàng năm Hội nghị thượng đỉnh và giải thưởng
Có cơ hội để giao lưu và học hỏi từ giám đốc điều hành hàng đầu thế giới, CIO.
Tham gia chuyến đi thực địa độc quyền trong và ngoài nước

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app