Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF)

Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) là phòng thương mại cao nhất đấu tranh cho lợi ích trong các mối quan hệ mậu dịch, đầu tư và quan hệ lao động của cộng đồng các doanh nghiệp Singapore. SBF đại diện cho 21.000 công ty cũng như các phòng kinh doanh chủ chốt trong và ngoài nước, những doanh nghiệp đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Singapore.

Đạo luật SBF được thông qua
 ngày 1-4-2002 quy định sự thành lập của SBF và nêu rõ tất cả các doanh nghiệp của Singapore đã đăng ký kinh doanh với số vốn cổ phần từ 0,5 triệu đô la Singapore đều là thành viên của SBF.

Sự thành lập của tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy một tổ chức, một đơn vị đại diện toàn diện hơn cho lợi ích của cộng đồng các doanh nghiệp tại Singapore và doanh nghiệp Singapore hoạt động ở nước ngoài. 

Với tư cách là phòng thương mại cao nhất, SBF thể hiện cho một tiếng nói mạnh mẽ và thống nhất:
+ Hoạt động như cây cầu nối công đồng doanh nghiệp và chính phủ Singapore để tạo dựng và củng cố một môi trường kinh doanh hiệu quả
+ Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên các diễn đàn song phương, khu vực và đa phương với mục đích mở rộng thương mại và xây dựng mạng lưới kinh doanh tại Singapore và ở nước ngoài
+ Giúp đỡ các công ty xây dựng khả năng cạnh tranh và sức chịu đựng nhờ vào khả năng tạo dựng những sáng kiến và dịch vụ


Với tư cách là Người tạo dựng tiếng nói và giá trị trong kinh doanh, SBF có trách nhiệm biện hộ trong những vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới cộng đồng các doanh nghiệp Singapore, giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển những năng lực tiềm tàng và dự án kinh doanh ở nước ngoài.

Tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi tại http://www.sbf.org.sg/.

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app