Họp Tiểu ban Nước ngoài được tổ chức bởi Ban Thư ký Giải thưởng CIO/CSO 2015:

Về cuộc họp Tiểu ban Nước ngoài được tổ chức bởi Ban Thư ký Giải thưởng CIO/CSO 2015:
Thời gian: 16h – 18h ngày 25 tháng 6 năm 2015
Địa điểm : InterContinental hotel, Phnom Penh
 

Thành phần tham dự:
- BOJ: Ông Lê Thanh Tâm – Ông Dương Dũng Triều (FPT) – Ông Hồ Thanh Tùng (Oracle) – Ông Thiều Phương Nam (Qualcomm)
- Khách mời: Ông Nguyễn Lâm (IDC) – Ông Đặng Quốc Tiến (MB) – Ông Nguyễn Hải Hà (MK Smart) – Ông Nguyễn Thanh Bắc (FPT Cambodia) – Ông Nguyễn Đình Thái (Metfone) – Ông Hoàng Thế Hưng (P.TGĐ Viettel) – Đại tướng Kolkomar Phauk (Bộ Công An)
Các thành viên hội đồng đã xem xét qua 03 hồ sơ ứng cử của các CIO do tiểu ban nước ngoài tiến cử và kêu gọi các thành viên hội đồng giới thiệu thêm các thành viên để xem xét và đánh giá. Thông qua buổi họp , các thành viên đã giới thiệu thêm được 04 ứng cử viên:
1. Ông Hoàng Thế Hưng - Viettel 
2. Ông Kim Vanda - MPTC
3. Ông Lê Minh Quốc – Mk Smart
4. Ông Hồ Trí Dũng – Viettel

Dưới đây là hình ảnh về giải golf giao hữu ngày 26/6

 

Các nhà tài trợ

Sự kiện sắp tới

Meeting Năm 2017
Meeting Meeting Meeting
Phòng 202, Tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3 946 0331
Fax: (844) 3 946 0329
Email: mail@cxo-club.com
Về chúng tôi Đối tác Chương trình Tin tức Lợi ích Gia nhập

banner app